להתנדב ולתרום

מה לעשות?
     
  • פעילות העמותה מבוססת כולה על התנדבות.

  • סיוע בתגבור לימודי, כשעה אחת מדי שבוע, בתחום הידע שלנו ובתיאום זמנים עם הסטודנט.ית.

  • ליווי סטודנט או סטודנטית בדרכו לאקדמיה.

  • צוות הניהול עוסק בתכנון ומעקב אחר הפעילות.

  • ההתנדבות נעשית בקמפוס בר אילן.

  • מעגל ההתנדבות  יגדל בעזרתך, ורובנו פועלים לאורך שנים.

למה לתרום?

  

תכנית יואל מעניקה סיוע משמעותי במימון מעונות.

  • סיוע זה מאפשר השתתפות מכל הארץ.

  • מגורים במעונות חוסכים זמן, כסף וכוח לנסיעות יומיומיות.

  • המגורים בקמפוס מגבירים את הפניות והמוטיבציה ללימודים.   

התכנית מבוססת על תרומות של אנשים, חברות וקרנות.

   שותפים   

קרן יוסף וקריסטינה

קסירר