top of page
הפצת מידע על השכלה
  

הצגת מרחב האפשרויות להשכלה 

  • מפגשי חשיפה להשכלה.

  • מרכזי צעירים.

  • מסגרות לימודיות.

icons-01f2.png
פעילות העמותה
icons-01a.png
תכנית יואל

    

תכנית יואל הוקמה בשנת 2009 לאור הקושי המשמעותי בהשתלבות אקדמאים ואקדמאיות יוצאי  אתיופיה בתעסוקה הולמת.

פעילות ציבורית

השתתפות בפורום רכזי התכניות ליוצאי אתיופיה באקדמיה, כדי לדייק את מתווה "בדרך לפסגה".

image 15.jpg
icons-01c.png
IMG-20170418-WA0108.jpg
תכנית יואל

    

תכנית יואל הוקמה בשנת 2009 לאור הקושי המשמעותי בהשתלבות אקדמאים ואקדמאיות יוצאי אתיופיה בתעסוקה הולמת. לפי מחקר מכון ברוקדייל (דצמבר 2012) רק שליש מכלל האקדמאים יוצאי אתיופיה מועסקים כאקדמאים, ומתוכם כמחצית מועסקים בפרויקטים בקהילה עצמה.

אותרו מספר חסמים:

  • אחוז הזכאות לתעודת בגרות בכלל, ותעודת בגרות איכותית בפרט נמוך משמעותית משל כלל החברה היהודית.

  • המבחן הפסיכומטרי מוטה תרבותית ומקשה על הצלחה של אוכלוסיות מסוימות.

  • תהליך הבחירה במסלול אקדמי לוקה בחוסר ידע, וגורם לבחירות שמקטינות את סיכויי התעסוקה.

 

תכנית יואל פונה לאוכלוסייה של צעירות וצעירים בעלי שאיפות גבוהות ויכולת השקעה לאורך זמן. 

תכנית יואל פרוט מלא
הפצת מידע על השכלה
  

הצגת מרחב האפשרויות להשכלה בכלל והשכלה גבוהה בפרט, בפני:

  • קבוצות צעירים , ימי חשיפה להשכלה במרכזי צעירים.

  • רכזי צעירים  ורכזי בוגרים של פנימיות. 

  • רכזי התכניות הייעודיות ליוצאי אתיופיה במוסדות האקדמיים השונים.

 

הצגת הזכויות המיוחדות המסייעות ליוצאי אתיופיה בכניסה ללימודים ובמימונם.​

הידע לגבי המגוון הגדול של אפשרויות וזכויות מביא להרשמה מוגברת ללימודים

הפצת מידע פירוט מלא
פעילות ציבורית פירוט מלא
פעילות ציבורית
 פעילות בפורום רכזי התכניות הייעודיות באקדמיה, לשיפור מתווה מלגת מרום.
הצגת מודל יואל ככלי לקידום אוכלוסיות מוחלשות במכינות הקדם אקדמיות.
השתתפות בוועדה למיגור הגזענות בתחום החינוך.

השתתפות בשולחנות עגולים של גורמים שונים כולל משרד הקליטה, במאמץ לצמצם תכניות ייחודיות מיותרות ולשפר תכניות בתחומים נדרשים.

השתתפות בפיתוח תכניות שונות ליוצאי אתיופיה בתחומים נדרשים כגון קידום בתעסוקה.

בכל המסגרות האלו אנו מקדמים ביטול תכניות ייחודיות כשאין בהן צורך, ומתן פתרונות אישיים בתכניות קיימות בתחום החינוך והתעסוקה.  

מתן מידע בסיסי והשתתפות במחקרים ופרסומים בנושא ההשכלה בקהילה כגון מחקר של מכון ברוקדייל

ומאמר במעריב על הנושא, בעקבות הפגנות קיץ 2019

bottom of page