שכר לימוד

מכינות קדם אקדמיות

  

מימון מלא מטעם המדינה 

מעטפת לימודית בשווי 6,100 ש"ח 

מימון הלימודים

חסכון

המימון הרב המוזכר כאן אינו עונה על כל הצרכים שלך.

שנת המכינה והשנה הראשונה בתואר הן שנים עמוסות לימודית, וקשה לשלב בהן עבודה משמעותית.

בנוסף, המלגות אינן מגיעות מיד בתחילת השנה. לכן צריך

לחסוך לפני תחילת הלימודים.

מלגות קיום

תואר ראשון

     

מי שנולדו בארץ או עלו לפני 15 שנה
ויותר -

בין 4,000 ל 12,480 ש"ח לשנה.

לפנות לקרן לסיוע לסטודנטים 

       

מי שעלו לפני פחות מ 15 שנה -

מלגת קיום 5,400 ש"ח לשנה.

לפנות למנהל הסטודנטים

     

מלגות נוספות

יש מגוון גדול של מלגות, כדאי לבדוק:

  • האם ניתן לקבל מספר מלגות במקביל

  • מה נדרש כדי לקבל המלגה - התנדבות או פעילות אחרת.

     ​

ריכוז מלגות

מכינות קדם אקדמיות

     

מלגת קיום חודשית בסך 1,875 ש"ח לכל מי שטרם מלאו 5 שנים לשחרור משרות חובה.

תכנית יואל נותנת סיוע במימון המעונות, בנוסף למלגת הקיום.

תואר ראשון

  

מי שנולדו בארץ או עלו לפני 15 שנה ויותר -

המימון באחריות המועצה להשכלה גבוהה. יינתן לפי מצב סוציו אקונומי בסך 10,000  ₪ לשנה. 

לפנות למלגת מרום

    

מי שעלו לפני פחות מ 15 שנה

 המימון באחריות מנהל הסטודנטים,

 10,200 ש"ח לשנה.

לפנות למנהל הסטודנטים

   

בנוסף ניתנת מעטפת לימודית.

תואר שני

  

שנה שנייה בתש"פ  - 10,000 ₪.

   

שנה ראשונה בתש"פ  - 10,000 ₪ עבור 66% לפחות מהיקף תכנית הלימודים.

       

מי שיתחילו שנה שנייה בתשפ"א ואילך בתואר לא מחקרי   - ללא סיוע.

     

מי שיתחילו שנה שנייה בתשפ"א ואילך בתואר מחקרי - 41,000 ש"ח להצטיינות.