top of page
שכר לימוד
icons-01a.png

מכינות קדם אקדמיות

  

מימון מלא מטעם המדינה 

מעטפת לימודית בשווי 6,100 ש"ח 

מימון הלימודים

חסכון
bag-money-icon.png

המימון הרב המוזכר כאן אינו עונה על כל הצרכים שלך.

שנת המכינה והשנה הראשונה בתואר, הן שנים עמוסות לימודית, וקשה לשלב בהן עבודה משמעותית.

בנוסף, המלגות אינן מגיעות מיד בתחילת השנה. לכן צריך

לחסוך לפני תחילת הלימודים.

מלגות קיום
icons-01-fundB.png

תואר ראשון

     

מי שנולדו בארץ או עלו לפני 15 שנה
ויותר -

בין 4,000 ל 12,480 ש"ח לשנה.

לפנות לקרן הסיוע לסטודנט 

       

מי שעלו לפני פחות מ 15 שנה -

מלגת קיום 5,400 ש"ח לשנה.

לפנות למנהל הסטודנטים

     

מלגות נוספות

יש מגוון גדול של מלגות, כדאי לבדוק:

  • האם ניתן לקבל מספר מלגות במקביל

  • מה נדרש כדי לקבל המלגה - התנדבות או פעילות אחרת.

     ​

ריכוז מלגות

מכינות קדם אקדמיות

     

מלגת קיום חודשית בסך 1,875 ש"ח לכל מי שטרם מלאו 5 שנים לשחרור משרות חובה.

תכנית יואל נותנת סיוע במימון המעונות, בנוסף למלגת הקיום.

תואר ראשון

  

מי שנולדו בארץ או עלו לפני 15 שנה ויותר -

המימון באחריות המועצה להשכלה גבוהה. יינתן לפי מצב סוציו אקונומי בסך 10,000  ₪ לשנה. 

לפנות למלגת מרום

    

מי שעלו לפני פחות מ 15 שנה

 המימון באחריות מנהל הסטודנטים,

 10,200 ש"ח לשנה.

לפנות למנהל הסטודנטים

   

בנוסף ניתנת מעטפת לימודית.

תואר שני

  

 שנה ראשונה  - 10,000 ₪ עבור 66% לפחות מהיקף תכנית הלימודים.

       

שנה שנייה בתואר לא מחקרי   - ללא סיוע.

     

שנה שנייה בתואר מחקרי - 41,000 ש"ח להצטיינות.

_MG_6556 adj.jpg
bottom of page