ניהול העמותה

מנהלת העמותה

רוני מוהר  

  

עורך דין

עו"ד קורן גרודברג ושות' עורכי דין 

  

רואה חשבון

 סמואל-לנגרמן ושות' רואי חשבון

   

הנהלת חשבונות

לאון אורליצקי ושות'

  

גוף מבקר

רו"ח גיל חכם

הוועד המנהל

נעמי קורל

קולט בוטנר

  

חברי העמותה

אלישע גלבוע

עו"ד אתי קורן 

רוני מוהר

אדוה נאמן

ציפי סהר

הדרה ספרא

מירה שדה

רו"ח מתי דב