top of page

הישגי​ התכנית

לימודים אקדמיים

כ 80% מבוגרי ובוגרות תכנית יואל התקבלו ללימודים אקדמיים בכל החוגים המבוקשים וברוב המוסדות (לעומת כ 40% מיוצאי אתיופיה בוגרי כלל המכינות).

  • החלוקה בין לימודים באוניברסיטאות ללימודים במכללות זהה לחלוקה בכלל האוכלוסייה.

  • תחומי הלימוד מגוונים מאד:

רפואה, פיזיותרפיה, תזונה וסיעוד, חינוך, עבודה סוציאלית, משאבי אנוש ופסיכולוגיה, הנדסה, כלכלה, משפטים, תקשורת ועוד
image 08.jpg
מפגש חשיפה ק מלאכי.jpg
תכנית יואל הוקמה בשנת 2009
250 בוגרים ובוגרות של יואל

190  המשיכו לאקדמיה

    

120  מתנדבות ומתנדבים 

    

500  צעירים וצעירות מקבלים  מידע כל שנה על השכלה

icons-01a.png
icons-01a.png
icons-01a.png
icons-01a.png
icons-01j.png
icons-01i2.png
icons-01i.png
השתלבות בתעסוקה הולמת

  

מרבית האקדמאים והאקדמאיות  שסיימו את התכנית, השתלבו בעבודה בתחום הלימודים.

הסיוע שלנו כולל:

  • הכנה לראיונות קבלה.

  • הפצת קורות חיים.

  • הפעלת מערכת הקשרים שלנו.

  •  שיתוף פעולה עם תכניות כמו "למרחק".

 

בחירות נכונות, מוכנות גבוהה ללימודים והשקעה משמעותית מביאים להצלחה.

bottom of page