top of page

תכנית יואל

תכנית יואל פתחה לי עולמות חדשים. לא היה לי רקע לימודי. מעולם לא אהבתי ללמוד לפני כן לא השקעתי בזה כי זה לא עניין אותי. תכנית יואל נתנה לי מוטיבציה, נתנה לי הזדמנות. השקיעו  בי וזה נתן פירות. המעטפת התומכת, התגבורים הנוספים הסביבה החברתית והקשר שנוצר עם חבריי לקבוצה  את כל זה הבנתי כבר ביום הראשון. הבנתי שזה המקום שאני צריך להיות בו כדי להתקדם הלאה.

קיברום אובנה 

מחזור תשע"ז

All Videos

All Videos

Watch Now
הכוון לימודי
  
 • מידע על התכניות המיוחדות באקדמיה.

 • תהליך ממושך של הכוון לימודי אישי.

 • סיוע בתהליך ההרשמה למוסדות המתאימים.

 • יעוץ בהשגת מלגות מקרנות.

   

בחירה נכונה של מוסד ושל חוג לימודים היא קריטית להצלחה בלימודים ולהשתלבות בתעסוקה הולמת.

image 06.jpg
מרכיבי תכנית יואל
התכנית פועלת במכינה באוניברסיטת בר אילן, אחרי שעות הלימודים וכוללת: 
  
 • תגבורים לימודיים אישיים כל שבוע.  

 • סדנאות שבועיות לחיזוק כישורים ומיומנויות.

 • מרכז למידה באנגלית

 • ליווי אישי והכוון לימודי.

 • מגורים במעונות בסיוע מלגת יואל. 

 

מעטפת שלמה כזו מאפשרת התמקדות בלימודים ופיתוח כלים וכישורים להצלחה.

a5933dbf-ac20-44b0-ac18-913ca44bd2bc (1)
קהילת יואל
אנחנו פה בשבילך לאורך כל הדרך:
  
 • התייעצות בצמתי החלטה. 

 • סיוע בפתרון קשיים.

 • פתיחת דלתות וסיוע במציאת תעסוקה הולמת, בשיתוף ארגונים כמו למרחק ו"עולים ביחד".

bottom of page