top of page
חזון העמותה

עמותת "חיבורים – חינוך בונה חברה (ע"ר)" מאמינה כי החינוך הוא המפתח לשינויים בחברה. החינוך בישראל זקוק לכוחות חדשים, בעלי ראייה חוץ מערכתית, ולשילוב בין המגזרים השונים - הציבורי, הפרטי והחברתי. העמותה תעסוק בפיתוח ובמימוש יוזמות חינוכיות, לקידום החברה בישראל בכלל, ויוצאי אתיופיה בפרט.

All Videos

All Videos

Watch Now
 מטרות העמותה
  
  • פיתוח ומימוש יוזמות חינוכיות חדשניות, לקידום החברה בישראל.

  • קידום צעירים ויוצאי אתיופיה בפרט, להשכלה אקדמית איכותית כמנוע למוביליות חברתית.

  • קידום צעירים ויוצאי אתיופיה בפרט, להכשרה מקצועית איכותית כמנוע לתעסוקה הולמת.

  • ייעוץ והנחייה בתהליך בחירת הלימודים ליוצאי אתיופיה ואוכלוסיות יעד אחרות.

  • איתור אוכלוסיות יעד נוספות ופיתוח תוכניות נוספות עבורם.

ראיון רדיו על תכנית יואל

הצוות המוביל
  

רוני מוהר - מנהלת תכנית יואל, ממייסדי עמותת חיבורים וממקימי עמותת אחד לאחד. תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב.

קולט בוטנר - חברת הועד המנהל  ורכזת אנגלית.

מתרגמת, גמלאית משרד ראש הממשלה . תואר שני בבלשנות ובתרגום.

נעמי קורל - יו"ר הועד המנהל ורכזת מתגברים. 

כתבת טכנית ומתרגמת בחברת מטריקס. תואר ראשון בספרות אנגלית.

​הדרה ספרא - רכזת המנטורים.יות,  גמלאית מנהל חברה ונוער, משרד החינוך. תואר שני בתקשורת בחינוך.

ציפי סהר - רכזת תחום אפשרויות השכלה ומפתחת משאבים,  בעלת ניסיון רב שנים בהייטק. תואר ראשון במתמטיקה וסטטיסטיקה.

ינאית ברקן - רכזת תחום גיוס ומיון מועמדים,  בעלת ניסיון רב  בתחומי המיון והאבחון במשרד ראש הממשלה. תואר שני ביחסים בינלאומיים לימודי מזרח אסיה.

 עקרונות העמותה
  
  • התייחסות אישית לכל צעיר וצעירה והתאמת הפתרון לצרכים.

  • התנדבות במגוון רחב של פעילויות.

  • שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים, גורמי ממשלה, חברות, עסקים ועמותות, לניצול משאבים קיימים.

  • פיתוח פעילות חינוכית בתחומים בהם חסר פתרון הולם.

83d6b0c7-bc3c-42ff-bfa5-7874c91e81b1.jpg
bottom of page