ימים פתוחים לאקדמיה

אוניברסיטת בר אילן                                                                                         18/20.2.22

אוניברסיטת תל אביב                                                                                       1/2.2.22

האוניברסיטה העברית ירושלים                                                                       11.3.22

אוניברסיטת בן גוריון                                                                                         17.2.22

אוניברסיטת חיפה                                                                                            15/16.22.

המכללה האקדמית ספיר - יום פתוח                                                             17/05/22

מכללת ספיר - יום פתוח                                                                                  31/03/22

המכללה האקדמית תל חי - יום פתוח וירטואלי בתל חי                              10/02/22

הנדסאים באריאל - יום פתוח היברידי                                                           07/02/22

המרכז האקדמי רופין - אירוע פתוח אונליין לתואר ראשון                          07/02/22

אוניברסיטת אריאל בשומרון - יום פתוח אונליין בזום                                  07/02/22

הקריה האקדמית אונו - יום פתוח למקצועות הבריאות                              02/02/22

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - יום פתוח מקוון                   02/02/22

הנדסאים תל אביב - יום פתוח בזום                                                              02/02/22

מכללת ספיר - יום חשיפה                                                                               28/01/22

המכללה האקדמית כנרת - חוג פתוח מקוון בזום                                       27/01/22

סמינר הקיבוצים - מפגשי היכרות לתואר ראשון                                          24/01/22

מכללת אפקה - יום פתוח אונליין לתואר ראשון ושני בהנדסה                   19/01/22

המכללה למנהל - יום פתוח אונליין ללימודי הנדסאים ותעודה                 12/01/22

עזריאלי - המכללה האקדמית להנדסה - יום פתוח מקוון                           06/01/22