top of page

בדה מרקר מיום שישי 5.7.19 אומר דניאל אישטה:

 

העלייה האתיופית היא סיפור הצלחה. השגנו לא מעט בשנים שאנחנו פה. אל תשכחי את נקודת ההתחלה שלנו, של ההורים שלנו. הם הגיעו מהכפרים, בלי השכלה וחסרי כל. כיום יותר ויותר צעירים ממוצא אתיופי לומדים באקדמיה. אנחנו פשוט צריכים לעבוד הרבה יותר קשה. אין לנו תמיכה מהבית או גב כלכלי, ולכן אנחנו זקוקים ליותר עזרה. אני לא מצליח להבין איך העם היהודי, שעבר את השואה וספג גזענות, מתנהג כך כלפי בני עמו, שצבעם שונה. למה הצבע הוא מחסום בעיניכם?"

מדברי המתנדבים

  

תודה רבה על כל השנה הזו, זאת היתה עבורי זכות גדולה.

ראיון במעריב.png
bottom of page